Ông Nguyễn Văn Phúc

Ông Nguyễn Văn Phúc

Khát vọng của tôi là đào tạo một đội nhóm kinh doanh chuyên nghiệp, cùng chung chí hướng làm giàu, luôn có tinh thần bền bỉ, sức khoẻ dẻo dai, kiên cường quyết đoán.
Organization: Thiên Thanh Real - Trưởng Phòng KD