Ông Nguyễn Hồng Thanh

Tâm huyết của tôi là xây dựng đội ngũ quản lý kinh doanh chuyên nghiệp có Tâm-có Tầm.Nhiệt huyết tận tâm,dám nghĩ dám làm. Mang lại giá trị cho Doanh Nghiệp, Gia Đình, Xã Hội.
Organization: Thiên Thanh Real - Trưởng Phòng KD