Ông Nguyễn Hoài Phúc

Ông Nguyễn Hoài Phúc

Tôi có một khát vọng là tạo ra một môi trường ngành BĐS minh bạch, rõ ràng để sức trẻ có thể vươn xa, tỏa sáng trong sự nghiệp.
Organization: Thiên Thanh Real - Chuyên Viên KD